nuriiyem.com

Nuri İyem 100 Yaşında / Portre

Sunuş

Evin Sanat Galerisi, Büyük Usta’yı 100. doğum yılında adına layık bir sergiyle anmaktadır.

Bu sergide Nuri İyem’in, seneler süren sanat mücadelesi temsil edilmekte, onun fikirleri ve eserleri yeni kuşaklara tanıtılmaktadır. Ancak bu sergi bizim açımızdan, alışılagelmiş bir resim sergisinin ötesinde bir anlam taşıyor. Bu sergi projesi, hem Büyük Sanatçı’nın bugüne kadar pek ortaya çıkmamış eserlerinin sergilenmesi hem de onun kendi dünyasına ışık tutabilecek bir arşiv-sergi olması düşüncesiyle ortaya çıkmıştır.

Evin Sanat Galerisi 1996 yılında kurulurken, Nuri İyem, galerinin şu anki ismi konusunda ısrarcı olmuştu; ayrıca gelini Evin İyem’in adını taşıması bir yana, bu galerinin misyonu olan “sanatçı ve sanatseverin kendisin evinde hissedebilmesi” olgusunu da pekiştireceğini dile getirmişti. Keza Ustanın kendisi de yaşamının son evresinde, kendisini Evin Sanat Galerisi’nde kendi evinde hissettiği bilinen bir gerçektir.

Evin Sanat Galerisi, açılışından bu yana bir çok sanatçının, sanat kurumu ve sanatseverin buluştuğu bir “Büyük Ev” olmuştur. Açtığı sergi ve organize ettiği yarışmalarla; Türkiye Kültür ve Sanat Dünyasına yaptığı katkılarla, ilkeli ve seçici bir sorumlulukla oluşturduğu kurumsal kimliği, inkar edilmez bir gerçekliktir.

Bugün, Nuri İyem’in doğumunun 100. yılında, büyük sanatçıyı, anlamlı bir anma etkinliğinin de ötesine geçerek Türkiye Sanat Tarihi içinde bir yorum-sergiyle konumlandırmak istiyoruz. Sergi, sanatçının politik görüşünü, resimsel evrelerini, kültür alanındaki müdahaleci ve mücadeleci renkli kişiliğini, sanat tarihi ve sanat sosyolojisi çerçevesinde değerlendirmek amacındadır.

Galeri bu sergiyle, sanatçının bugüne kadar pek bilinmeyen portrelerinden ve ön çalışmalarından yola çıkarak onun iç dünyasını görünür kılacak bir düzenlemeye imza atmayı amaçlıyor.

Mektuplardan, gazete kesiklerinden, şahsi notlardan, çeşitli yazışmalardan ve kullandığı özel malzemelerden oluşan saklı bir dünya, ilk defa izleyiciye açılıyor.

“Portre” dediğimiz bir yansımanın, sanatçı öznenin gelişiminin, yakın ve geniş sosyal çevreyle birlikte, zamanın ruhu içinde süzülerek nasıl damıtıldığını bir arada izlemek mümkün.

Sergiye ve bu sergiye eşlik eden kitabın hazırlanmasına katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunmak isteriz.

Evin Sanat Galerisi

Nuri İyem Atölyesi

Nuri İyem'in atölyesinde çekilen bir fotoğraftan esinlenilerek, sergi kapsamında Evin Sanat Galerisi'nde Atölyesi'nin bir örneği oluşturulmuştur. İyem'in atölyesinde kullandığı malzemeler, son dönemlerinde tamamlayamadığı tablolar ve günlük objelerle oluşturulan bu temsil ile sergi ziyaretçilerinin; Nuri İyem'in dünyasına bir adım daha yaklaşmaları hedeflenmiştir.
  • Sergi Düzenleme Feyyaz Yaman - Ümit İyem
  • Sunuş Evin Sanat Galerisi
  • Metinler Feyyaz Yaman, Selçuk Altun, Prof. Dr. Erhan Karaesmen, Özcan Türkmen, Müjde Tanla, Ali Şimşek
  • Metin Düzeltme Sadık Usta, Emir Benli, Coşkun Ak
  • Çeviri Hatice Bakanlar Mutlu
  • Fotoğraf Eda Çekil, Osman Nuri İyem, Ali Konyalı
  • Grafik Tasarım Cemil Cahit Yavuz
  • Web Tasarım / Geliştirme Ömer Balyalı
  • Sözlü Tarih Uzmanı - Arşiv Eda Yiğit
  • Evin Sanat Galerisi Evin İyem, Elvin Evren, Gizem Kahya, Cem Ergül, Ömer S. İyem, Osman N. İyem