Büyük usta Nuri İyem’in 69 yıllık sanat yaşamında ürettiği yapıtları dijital ortamda arşivleyerek gelecek kuşaklara kaynak olabilecek biçimde aktarmak amacıyla 19-27 Kasım 2001 tarihleri arasında Tepebaşı Tüyap Sergi Sarayı’nda “Nuri İyem Resimleri Arşiv/Belgeleme Projesi” gerçekleştirildi. Tüm medya kanalları aracılığı ile Nuri İyem resim sahiplerine ulaşılmaya çalışıldı. 29 Kasım 2001 tarihinde açılan “Dünden Yarına Nuri İyem” Retrospektif Sergisi’nde 1504 resim sergilendi. 13 Aralık 2001 tarihinde sergi sona erdiğinde arşiv kayıtlarındaki resim adedi 1710’u buldu. Tüm yaşamında ressamlığın profesyonel bir meslek olması için uğraş veren Nuri İyem’in ürettiği resimlerin çoğunluğunu oluşturan bu sayı, yurtdışındaki koleksiyonlara dağılmış olanlar ve kötü koşullarda saklandığı için günümüze ulaşamayanlar da göz önüne alınırsa, arşiv çalışmasının ne denli önemli ve başarılı olduğu görülmektedir.

Arşivleme ve Nuri İyem imzalı sertifika verme işlemi galerimizde sürüyor. Türkiye’de ilk defa gerçekleşen “Nuri İyem Resimleri Arşiv/Belgeleme Projesi” envanter kitabı olarak tasarlanan bu yapıt baskıya girdiği Eylül ayında, 1900 resmin sertifikası verilerek resimler dijital ortamda Evin Sanat Galerisi arşivlerine kaydedildi.

Türkiye’de bu denli bilinçli sanatseverin olduğunu bilmek çok mutluluk verici. 800 sanatsever, 1900 Nuri İyem imzalı resminin arşiv kayıtlarına girmesini sağlayarak Türl resminde bugüne dek ilk defa gerçekleşmiş bu projeye katkıda bulundu. Evin Sanat Galerisi olarak, öncelikle, resimlerini getirerek projemizin amacına ulaşmasını sağlayan resim sahiplerine, Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’ne, Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye, Eczacıbaşı’na, Liba Laboratuvarları A.Ş.’ye, AXA Oyak Sigorta A.Ş.’ye, Gübre Fabrikaları T.A.Ş.’ye teşekkürlerimizi sunarız.

Uzun yıllardır gerçekleştirmeyi planladığımız bu sergi için en önemli sorun olan mekan eksikliğimizi 7000 metrekarelik Tepebaşı Tüyap İstanbul Sergi Sarayı’nı bir ay bize ayırarak, Türkiye’de bir ressam için ilk defa bu büyüklükte bir sergi açılmasını sağlayan Tüyap Holding çalışanlarına, özellikle Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Ünal’a şükranlarımızı sunarız.

“Dünden Yarına Nuri İyem” Retrospektif Sergisi’ni tasarlarken ikinci önemli sorunumuz bu değerli koleksiyonun sigortalanmasıydı. Resim sahipleri için kendilerine ait Nuri İyem resimlerinin manevi değeri doğal olarak tartışılamaz. Ancak hiç olmazsa günümüz değeriyle sigortalamak zorundaydık. Koç Allianz’ın bu görevi üstlenmesinde çaba harcayan değerli sanatsever dostumuz Nezih Olcay’a ve resim sahiplerinin resimlerini güvenle sergiye teslim etmelerini sağlayan Koç Allianz’ın Genel Müdürü Sayın Kemal Olgaç’a teşekkürlerimizi sunarız.

Nuri İyem resimleri ağırlıklı olarak İstanbul ve Ankara’da sanatseverlerin duvarlarında olmasına karşın tüm Türkiye’ye dağılmıştı. Resim sahiplerine ulaşabilmek için yazılı ve görsel medyanın tüm olanaklarını kullanmak zorundaydık. Sergi öncesi ve sergi süresince gerek ilanlarıyla gerek nitelikli haberleriyle sanatseverlere ulaşmamızı sağlayan Hürriyet, Milliyet, Radikal, Cumhuriyet, Sabah gazetelerine, Doğan Medya Grubu dergilerine ve Doğan Kitap’ın Yayın Koordinatörü Zeynep Çağlıyor’a teşekkür ederiz.

Sergiye geniş yer ayıran tüm televizyon kanallarına, özellikle serginin resmi sponsoru CNN Türk’e ve Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Boratal’a ilgisinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Duyuru filmlerini hazırlayan Yorum Ajans’a ve sanatsever dostumuz Ferda Uslu’ya teşekkür ederiz. Projenin ilk gününden sergi sonuna dek halkla ilişkiler görevini başarı ile üstlenen Image Halkla İlişkiler Şirketi çalışanlarına, yöneticileri Canan Bengiserp ve Betül Mardin’e sevgiyle dostluklarımızı sunarız.

Türkiye’de ilk defa bir sanatçının yapıtlarını özel bir yazılım programı ile bilgisayar kayıtlarına geçirerek arşivimizin oluşmasını sağlayan Apple Bilkom’a, özellikle Genel Müdürü sevgili arkadaşımız Tijen Mergen’e sonsuz teşekkürler.

Danışma Kurulu üyemiz Prof. Erhan Karaesmen’e “Çağının Tanığı” olarak nitelediği Nuri İyem’in kitabını yazısıyla zenginleştirdiği için dostlukla teşekkür ederiz. Kitabın yayına hazırlanmasındaki değerli katkılarından dolayı genç dostumuz Soner Özdemir’e sonsuz teşekkürler. Resim tesliminin sona erdiği 17 Kasım 2001 akşamından sergi açılışına kadar geçen otuz altı saat içerisinde 1504 resmi kronolojik, tematik bir düzenlemeyle yerleştirerek sergilenmesini sağlayan diğer Danışma Kurulu üyelerimiz Doç. Dr. Kıymet Giray’a, Prof. Nedret Sekban’a ve ressam dostlarımız İrfan Okan, Temür Köran, Metin Ünsal, Mustafa Horasan, Ahmet Umur Deniz’e sevgiyle teşekkür ederiz.

Nuri İyem Resimleri Arşiv/Belgeleme Projesi ve “Dünden Yarına Nuri İyem” Retrospektif Sergisi diğer Danışma Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Neş’e Erdok’a, Turgay Gönenç’e, Yrd. Doç. Ahmet Kamil Gören’e, Mehmet Güleryüz’e, Abdülkadir Günyaz’a, Haşim Nur Gürel’e, Ümit İyem’e, Hasan Tanla’ya, Hukuk Danışmanımız Avukat Cengiz Akıncı’ya ve Basın Danışmanımız Deniz Kavukçuoğlu’na teşekkürlerimizi sunarız.

Serginin ev sahipliğinde bize yardımcı olan Müjde ve Bülent Tanla’ya teşekkür ederiz. 15 günde on beş bin sanatseverin izlediği bu sergiye katkıda bulunan diğer kuruluşlar Alfa Norm, Arat Tekstil, Art Dekorasyon, Dak Güvenlik Sistemleri, Fin Organizasyon, Mask Sergi Ürünleri, Mosem Modüler Sergi Sistemleri ve Tüyap Sardunya Catering’e teşekkürler.

“Dünden Yarına Nuri İyem” Sergisinin isim babası Sadık Karamustafa bu büyük serginin tüm tasarımlarının yanısıra Türkiye’de resim tarihinin dönemine bir bakış niteliğindeki iki ciltlik bu kitabın grafik çalışmasını Ayşe Karamustafa ile birlikte gerçekleştirmiştir, teşekkür ederiz. Nuri İyem’in fotoğraflarını çeken sevgili Yelda Baler’e ve yapıtların dialarını çeken Ali Konyalı’ya dostlukla teşekkürler.

Serginin tüm baskı işlerini ve bu değerli kitabı dünya standartlarında bir kalite ile hazırlayan MAS Matbaa çalışanlarına ve birikimiyle bize destek olan Sayın Lokman Şahin’e teşekkürlerimizi sunarız.

Ve Selçuk Altun! Başarılı bir bankacı olarak kültür hizmetlerine katkılarıyla da tanıdığımız ancak yazdığı romanlarla çok kısa bir sürede edebiyat dünyamızın vazgeçilmez yazarları arasına giren sanatsever dostumuz. Bir yılı aşkın bir süredir emek verdiğimiz bu kitabın gerçekleşmesindeki maddi ve manevi katkılarından dolayı Sayın Selçuk Altun’a şükran borçluyuz. Türkiye’de iki elin parmağı kadar O’nun gibi sanatseverler olsaydı, Türk sanatı bugün hakettiği yerde olabilirdi.

Türk resmine katkıları tartışılmaz büyük usta Nuri İyem Arşiv/Belgeleme çalışmaları başladığı günden serginin kapanışına dek elli sekiz yıllık hayat arkadaşı seramik sanatçımız Nasip İyem ile birlikte hemen her gün resimleriyle buluşmak üzere Tüyap Tepebaşı Sergi Sarayı’na gelmiş, her resmini tek tek incelemiştir. Yaşamlarını sanata adayan İyem’lere saygıyla teşekkür ederiz. Gelecek kuşaklara bıraktığı değerli yapıtların dijital ortamda arşiv kayıtlarına girmesini sağlayarak bize sanat tarihimize altın harflerle yazılacak bir sergi ve kitap gerçekleştirme şansı tanıdığı için büyük usta Nuri İyem’e minnettarız.

 

Evin İyem

Evin Sanat Galerisi