Öncelikle, Türk Resim Sanatının büyük ustası Nuri İyem’in sanatını farklı yönleriyle, konu başlıkları altında incelemek amacıyla düzenlemeye başladığımız “Çağının Tanığı Bir Ressam; Nuri İyem” sergilerinin ikincisi olan “Göç Resimleri” sergisinin gerçekleşmesi için bizlere destek veren tüm koleksiyoner ve sanatsever dostlarımıza teşekkür ederiz.

“Göç Resimleri” sergisi, 2001 yılında gerçekleştirilen Nuri İyem Resimleri Arşiv ve Belgeleme Projesi ve Nuri İyem Retrospektif Sergisi’ni takip eden süreç içinde kayıt altına alınarak sertifikalandırılmaya başlanmış, İyem’in 1950’li yıllar ile 2004 yılı arasındaki dönem içinde üretmiş olduğu göç konulu resimleri arasından bir araya getirilen, 33 farklı koleksiyona ait 47 eserden oluşuyor. 1950’li yıllarda başlayıp 1960’lı yıllarda hız kazanan göç hareketini, Anadolu’dan büyük kentlere ve yurtdışına göçen, büyük şehri kavrama çabasındaki insanımızı gözler önüne seren Nuri İyem yapıtlarını sanatseverlerin bir arada görmesine imkan tanıyan sergi, “Çağının Tanığı Bir Ressam”ın gözünden Türk insanının göç serüveninin, neden ve sonuçlarıyla dönemsel olarak takip edilmesi bağlamında ayrıca önem kazanıyor.

“…Her şeyin üstünde olan ve ressamın gerçekten inanıp resimleriyle savaşını vermesi gereken hatta kutsal bir görevi var. O görev ise kendi toplumu ile birlikte gerçekleştirmesi mutlaka toplumla birlikte oluşan eylemdir. Toplumla karşılıklı etkileşim ile bir varlık yaratılabilir. Elbette ki, toplumda ne buldunsa onunla yetinmek anlamında bir eylem değil söylediğimiz. Toplumu aydınlığa, iyiye, güzele doğru, hayatı kuşatıcı bir yolun var olduğunu, onunla birlikte inanılan bir yolun varlığına kafasında ve gönlünde yine onunla birlikte, onunla paylaşarak resim sanatına varılabilmesidir bu.” şeklinde toplum ile resim sanatının ilişkisini tarif eden Nuri İyem’i bu sergi vesilesiyle bir kez daha saygı ile anıyoruz.