1987, 46x29, Duralit üzerine yağlıboya
 /  - s763-037