1974, 39x28.5, Duralit üzerine yağlıboya
 /  - s763-010