1975, 39x31, Duralit üzerine yağlıboya
 /  - s763-008