Sıradan sevdalılar

1997, 70x60.5, Tual üzerine yağlıboya
Sıradan sevdalılar /  - s136-117