1996, 59x36, Duralit üzerine yağlıboya
Nü /  - s135-272