Üçlü portre

1988, 61x26.5, Duralit üzerine yağlıboya
Üçlü portre /  - s134-248