Ümit İyem portresi

32x38.5, Duralit üzerine yağlıboya
Ümit İyem portresi /  - s132-042