Beşli kadın portresi

1978, 49.5x17, Duralit üzerine yağlıboya
Beşli kadın portresi /  - s131-163