Üçlü kadın portresi

1974, 46x38, Tual üzerine yağlıboya
Üçlü kadın portresi /  - s131-112