Müjde Tanla portresi

42x55, Duralit üzerine yağlıboya
Müjde Tanla portresi /  - s130-052