Soyut

1956, 61x81, Tual üzerine yağlıboya
Soyut /  - s129-145