Soyut

92x65, Tual üzerine yağlıboya
Soyut /  - s129-110