1958, 57.5x86, Tual üzerine yağlıboya
Nü /  - s129-080