Fahir Onger portresi

1949, 25x30.5, Duralit üzerine yağlıboya
Fahir Onger portresi /  - s128-057