Kondu ve Sahibi

1970, 63x38, Duralit üzerine yağlıboya
Kondu ve Sahibi / The Shanty Home and Owner - s1137-035