Gecekondu Yapanlar / The Shanty Builders

1976, 45x30, Duralit üzerine yağlıboya
Gecekondu Yapanlar / The Shanty Builders / The Shanty Builders - s1137-023