Göç

1993, 132x92, Tual üzerine yağlıboya
Göç / Migration - s1137-014