1950'li yıllar, 64,5 x 81cm, Tuval üzerine yağlıboya