Modeller

1984, 73x92, Tual üzerine yağlıboya
Modeller /  - s133-233