Kondusu Önünde Kadın

1997, 46x38, Tual üzerine yağlıboya
Kondusu Önünde Kadın / Before Her Shanty Home - s1137-042